Ano ang aking sitwasyon ng pamilya pagdating sa komunikasyon gay teenager dating chat sites

12 Feb

Kaya kapag may di-pagkakaunawaan, bakit hindi ipakita sa inyong mga anak ang mahusay na paraan ng paglutas dito? Ipinapayo ng Bibliya: “Maging matulin sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, mabagal sa pagkapoot.” (Santiago ) Huwag ‘gumanti ng masama sa masama’ para hindi na lumaki ang gulo. Sinabi ni Brianne, 14: “Kung minsan pagkatapos mag-away ng mga magulang namin, nagsosori sila sa akin at sa kuya ko dahil alam nilang apektado kami.” Ang isa sa pinakamahalagang maituturo mo sa iyong mga anak ay ang mapagpakumbabang pagsasabi ng “Sori.” Pero paano kung mga anak mo ang hindi mo makasundo?

(Roma ) Kung ayaw makinig ng iyong asawa, na lang ang makinig. Sa mahinahong paraan, sabihin sa iyong asawa kung paano ka naaapektuhan ng kaniyang paggawi. May nagagawa ka rin kaya na nakapagpapalala sa problema?

Kinabukasan, may iniwang sulat si Nanay sa desk ko.

Sabi niya, kahit siya, nahirapang humanap noon ng kaibigan sa kongregasyon.

TINGNAN ANG TOMO 1, KABANATA 2, AT TOMO 2, KABANATA 24 Isipin mong ikaw ang nasa eksenang ito: Nagsasalu-salo kayo ng inyong pamilya kasama ang ilang kaibigan. Tutal, pagkakataon ito para makapag-usap kayo​—at iyan naman ang gusto ng maraming magulang. Nahihiya ka bang sabihin sa kaniya ang mga naging pagkakamali at problema mo noon? Pero kung angkop naman, puwede mong ikuwento ang ilan sa mga ito. Dagdag pa niya, “Kapag nagkaproblema ka uli, iisipin mo, ‘Siguro pinagdaanan ito ng mga magulang ko.’” Paalaala: Hindi lahat ng kuwento mo, dapat may kabuntot na payo.Tandaan: Nasa yugto pa ng pagbabago ang mga tin-edyer. ‘Ganiyan talaga ang mga kabataan,’ baka ikatuwiran mo.Sinasabi ng mga eksperto na sa panahon ng pagbibinata o pagdadalaga, pabagu-bago ang ugali ng mga tin-edyer​—kung minsan minsan naman, isip-bata. O baka kabaligtaran nito ang gawin mo at sabihing, “Mula ngayon, hindi ka na makakapaglakwatsa! Baka may makatuwirang dahilan naman kung bakit siya ginabi.Habang nagkukuwentuhan, nabanggit ng iyong kaibigan ang naging kasintahan mo bago mo nakilala ang iyong asawa. Totoo, baka nag-aalala ka na hindi makuha ng anak mo ang aral o isipin niyang okey lang na maulit niya ang pagkakamali mo. ”), banggitin kung ano ang nadarama para sa karamihan ng tin-edyer ang payo ng mga magulang nila kaysa sa sinasabi ng mga kaibigan nila o ng media.Muntik nang mabitiwan ng anak mo ang hawak niyang tinidor! Hindi lang pala si Daddy ang naging boyfriend n’yo? Pero sa halip na basta sabihin ang mga dapat niyang matutuhan sa iyong karanasan (“Kaya hindi mo dapat . Kung gayon, bakit kaya sila nag-aalangan na makipag-usap sa iyo?290 Komunikasyon 297 Mga Tuntunin 302 Kalayaan 307 Sex at Pagliligawan 311 Emosyon 315 Kaugnayan sa Diyos Hindi maiiwasan ng mga mag-asawa na magkaroon ng di-pagkakaunawaan. Apektado ang mga kabataan kapag nagtatalo ang mga magulang. (“Binabale-wala mo ako.” “Hindi ka marunong makinig.”) Magpalamig muna ng ulo. Sinasabi ng Bibliya: “Ang pasimula ng pagtatalo ay gaya ng isang nagpapakawala ng tubig; kaya bago sumiklab ang away, umalis ka na.”​—Kawikaan .Seryosong bagay ito dahil ang pagsasama ninyo ang malamang na tularan ng inyong mga anak kapag nag-asawa sila. Magsori sa isa’t isa​—at, kung angkop, pati sa inyong mga anak.Puwede ko kayang ayusin ang iskedyul ko para lagi kaming makapag-usap ng mga anak ko? Akala ko dadamayan niya ako, ’yun pala pagagalitan niya lang ako. Tingnan ang karanasan ng 17-anyos na si Junko mula sa Japan.Mula noon, hindi na ako humingi ng tulong sa kaniya pagdating sa importanteng mga bagay.”​—Kenji. “Minsan,” ang sabi niya, “inamin ko kay Nanay na mas gusto kong kasama ang mga kaeskuwela ko kaysa sa mga kakongregasyon.” Mangangatuwiran lang ang iyong anak kapag sinabi mo iyon sa kaniya.Tutal, malamang na eksaherasyon lang ang mga iyon at alam iyan ng anak mo.