Tideli sex movie videio

07 Mar

♦ Digitized by Goo^^Ie episcopahis wirziburgensi B. Ea enim, ^u^ nobis contulerunt» magis conmiode nostris a^ris adia- eent, mcut et illa, qu^ ipsis contulimus, eorum possessioni uicinius coniuncta sunt.Quinquaginta uero duo iugera ipsis contulimus, ipai autem not^is quinquaginta.

Eapropter notom esse oupimu B tam presenti etati, auam futut^ Bucoe Bfiionis poflteritati, qualiter uenerandua abbaa e Draeensis Bapoto cum fratribu B Buis quatuor mansos in ubub yinearum promturo B pro aliarum uineanim suarum oommutatione in monte Durrebah a nobis ^cdesi^ su^ donari petut. Or&ies et alia aacramenta recipient a domino episoopo, ucl ab alio, eius lioentia requisita. Jnterdictum generale ab eo uel a capitulo maioris ecelesie poet- tum obseruabunt, nisi quatenus spctiali priuilegio sunt exempti, flciticct ut, intordictis et cxcommunicatis exclusis, ianuis clausis, non pulsatis campanis, oelebrent uoce submissa.contra ])refata predia forte emergerent, coram iudice rcsponderent.De- cima^ eciam noualium) qu^ ipsi in foresto excolent, et nostr^ menfic pertineiit, eifi in perpetuum concessimus.Yt autem h^ rata ct inconuulsa in posterura a suoce Bsoribus noetris habeantur, sigtllo ^oolesi^ nostre oonmiuniuimus.^ Monftrho H i Hto8 (le Hcrgen proprie monachos luorot. Omnibus itaque tani presentis rodiis profatis porsr»luorentur, fratr(^ cellenses, omueni calumpniam luurmurandi uel uialiguaudi amputare cupientes, sex talenta fratribus de donio singulis annifl in festo beati Martini dare laudauorunt, et ita in perpetuum cum omni utilitato ot prodicta integritate in agris, pratis, pascuis, aquis aquaruiuquo d(N'ursibu8, siluis, exitibus et reditibus predia, qu^ supra sunt posita, sine omni reu^K atuuie in porp(^tuum libore et quiete tenerent. WILD )utati K, quan- tmii in nobis ost, saliibriter prodesse et specialiter mouasteriis et relitriosis do Tnibiis debita so Uicitudiue sine iutei Tiiissione prmiidere, ita quod diumum seruitinm in loeis relij^ioni et (hn eultui man- cipatis interius et exterius de die in diem reeipiat inerementum.8i qna igitur ^clesiastioa seculari Bae persona in luturum, lianc uosti-^ institutionis paginam sdens, coutra eam temere uenire temptauerit, secundo tercioae commonita si non satisfactione congrua emen- danerit, ream se dinino iudicio de perpetiata iniquitate existere cognoscat et a sacratissimo corpore et sangnine dei et domini rcdemptori^ nostri lesu Christi aliena fiat atque in extremo examine disthct^ ultioni subiaceat. Eo8, qui inoueduite suhsunt episcopo, puta eos, qui dicuntur .synodalcs, rccipieut uice episcopi.Ounctis autem eidem con Btitutioni nostrf, que iusta sunt, seruantibus sit pas domini nostri lesu Cbristi, quatinus et hic fructuni bon^ ac Honis et apud districtum iudicem premia etem^ pacis inueniant. Testes : Rioholfus maioris ^cclesi^ prepositn Sy Fersens decanus, Beinhardus prepositus Noni monasterii, Heinricus prepositus de Onoldesbah, Pertoldus pi epositus sancte Mari^ in Mognntia, Wem- herus propositus sancti lobannis, Albei-tus custos, Gotefridus cantor, Boto prepositus Ratesdorf, Oiiuadiis cellerarius, Wecelo portenarius, Si&idns de Muleburg, Cfnradus dc Froburg, Ebcr hardus de Marmore; huei: Marqnardns de Gmmbah et filii sui Otto et Albci-tus, Trageboto de Crantse, Albero de Cottenhein, Billungus nicedominus, Heinricus et Billungus sculteti, Boto de Foro, Iringus de Zabelsteiii, Heroldus camerarius, Wolframus et Ctnradus de Brosohieshein, Goteboldus Lingge. Heroldvs dei gratia wirzcburgensis ^cdesi^ epificop UB omnibu R in Christo pie uiuentibus. Laycos auteni, qui plebanis epi Mopatu B wirziburgen Bi B.Cuiu B ^desi^, utpote nostr^ ditionis, quamui B quodlibet etiam Binc lege concambii nobi B licitum foret impertiri, tamen, ut omni B controuersi^ causa fiinditu B auerteretur et cautela rei per omnia diligenter et integre adhiberetur, hoc modo magis placuit negotium effectui mancipare. Sopulturam habebunt tantum pro fratribus et oonuersi B et familia intra septa claustri commorante.Piis crgo precibus eiusdem abbati B et firatmm eiu B deuote annu- ontes, commxmicato prudentum cleri et populi consilio, non quidem uineas, quas offerebant, sed bcx* marcas, quarum debito in l Uo temporis articulo urgebamur, ab eis aooepimua, quas in redempti* onem curi^ nostr^ Buntdorf deputantes, eandem curiam bonis eorum nobis redditam pro concambii debito eis rcputauimus. 7 Digitized by Google 50 Momuneiita ciipituhun iintcdicfiun ot tnuiqnam ad pcrsonani aliam supcr hiis rcspcctnni aliqnrin hiihitui j. Sepultuia autem non cxcedet terminos limitatos, ita scilicet, ut a &ie mnri, quo ter- minatur ohorus uersus plateam, mensurentur uiginti quatuor pedes; extunc incipiet murus, post quem inchoabitur locus sepul- ture uersus muros ciuitatis, et a muro ohori contra orientem mon Buram podum scdocim non excedet.